++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

“บ้านเหล็ก” นวัตกรรมช่วยลดโลกร้อน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์    

       
   
   
       

ปัจจุบันสภาวการณ์ของโลกได้เปลี่ยนไปจากปรากฏการณ์โลกร้อน ปัญหาด้านพลังงาน ข้อจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนเมือง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (SSI) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนร่วมกับ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย(ISIT) จัดโครงการ “SSI STEEL HOUSE CONTEST 2008” ประกวดการออกแบบบ้านเหล็กนวัตกรรที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต ชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
      
       หลังโครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ปรากฏได้รับความสนใจจากเหล่านิสิต นักศึกษา สถาปนิก วิศวกร สมัครเข้าร่วมประกวดอย่างมาก และสามารถแบ่งเป็นระดับนักศึกษาได้จำนวน 118 ทีม ระดับวิชาชีพจำนวน 93 ทีม ล่าสุดเปิดให้รายละเอียดในการประกวดกับผู้สมัครรวมไปถึงตอบคำถาม ณ อุทยานการเรียนรู้ TK PARK
      
       ทั้งนี้โครงการ “SSI STEEL HOUSE CONTEST 2008” เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเหล็ก และเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านวัสดุเหล็กต่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัย แก่สถาบันการศึกษา บุคลากรด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม บริษัทผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานด้านวิศวกรรม เพื่อให้วงการออกแบบและการก่อสร้างได้รับรู้และเข้าใจถึงศักยภาพของเหล็ก ที่จะเป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย
       รวมทั้งกระตุ้นให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดโลกทัศน์ในการก่อสร้างบ้านด้วย “เหล็ก” เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในอนาคตต่อไป
      
       ////////////
      
       โครงการ “SSI STEEL HOUSE CONTEST 2008” นับเป็นโครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็กที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการก่อสร้างบ้านด้วยเหล็กให้แพร่หลาย เนื่องจากการสร้างบ้านด้วยเหล็กจะช่วยลดพลังงานและเวลาในการปลูกสร้าง เนื่องจากสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบ จึงสามารถก่อสร้างในบนพื้นที่ขนาดเล็ก ที่สำคัญยังเป็นวัตถุดิบที่สามารพนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100 % เป็นการลดภาวะโลกร้อน

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9520000008879

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น