++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551

เสียงปืนที่ดังลั่น

  เสียงปืนที่ดังลั่น
ตัวแม่นั้นต้องสิ้นใจ
ลูกน้อยที่แบกไว้
กระดอนไปเพราะแรงปืน

  ฝืนใจเข้ากอดแม่
หวังจะแก้ให้แม่ฟื้น
แม่จ๋าเพราะเสียงปืน
จึงไม่คืนชีวิตมา

  โทษใดจึงประหาร
ศาลไหนพิพากษา
หากลูกท่านเป็นสัตว์ป่า
ใครเข่นฆ่าท่านยอมไหม

  ชีวิตใครใครก็รัก
ท่านประจักษ์หรือไฉน
โปรดเถิดจงเห็นใจ
สัตว์ป่าไซร้ก็เหมือนกัน

  ....

1 ความคิดเห็น: