++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เทคนิคกระตุ้นการงอกของเมล็ดแตงกวา


เทคนิคกระตุ้นการงอกของเมล็ดแตงกวา คือ แช่น้ำอุ่น 50-60 องศา ในถุงพลาสติกนาน 3 ชม แล้วเทน้ำออก ปิดปากถุงทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนนำไปปลูก
Sms Farmer Info by DTAC - 22 พ.ค..2555 - 11.17 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น