++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Fw: ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม “ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ”........----- Forwarded Message ----
From: ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒ <woraphojm@siteadvisor.com>
Sent: Thu, July 8, 2010 1:38:29 AM
Subject: ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม "ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ"........

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลาการอบรมหลักสูตร "ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ"

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม "ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ"

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต และผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย มี ใบสมัคร และกำหนดการ

ด้วยชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทยได้พิจาณาเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรมีความจำเป็นสูงสุดขององค์กร แต่การพัฒนาบุคลากรเท่าที่ผ่านมา เน้นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการงานเท่านั้น การพัฒนาในด้านการวางตนให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ ด้านกาลเทศะ หรือจิตวิทยาในการปฏิบัติต่อผู้อื่น ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพการบริการและเชิดชูภาพลักษณ์องค์กรนั้น มีน้อยมากในต่างจังหวัด จึงทำให้การพัฒนาบุคลากรไม่คบทุกมิติ
ชมรมฯ จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ" เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรในเรื่องหลักๆ เช่น บุคลิกภาพ (การแต่งกาย รวมถึง การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชฯ) การวางตนต่อผู้ใหญ่ (สิ่งที่ต้องห้าม และพึงกระทำต่อผู้ใหญ่) การรับประทานอาหารแบบสากลและแบบทั่วไป อากัปกิริยามารยาททั่วๆ ไป และพื้นฐานแนวคิดใหม่เรื่องจิตมุ่งบริการ ตามรายละเอียดในหลักสูตร 3 หน้าที่แนบมาด้วยแล้ว (โปรดศึกษาหลักสูตรก่อน) กำหนดอบรมวันเสาร์ที่  10 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือได้โปรดประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สำหรับข้าราชการมีสิทธิ์เบิก ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่แนบมาพร้อมนี้ ขอความกรุณากรอกใบสมัครส่งไปยังชมรมภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองสุข มันตาทร)
ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย

โทร. 086-8592532, 081-8785730, 081-0499321
โทรสาร. 043-915873, 043-337138
e-mail : woraphojm@hotmail.com Website : www.piteekorn.com

หลักสูตรการอบรม
"ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ"
โดย อ.ทองสุข มันตาทร อดีต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา นักบริหารระดับสูง นบส.(1/32)

1. เสน่ห์ของคนทำงาน (ความคล่องตัว ความรู้กาลเทศะ ความรู้จิตวิทยาผู้อื่น)
องค์ประกอบสำคัญเท่ากับการทำงานเก่ง
ก. สิ่งที่ต้องห้ามและพึงปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ หรือผู้บังคับบัญชา (ซึ่งจะเขียนสั้นๆ ด้วยคำว่า "ท่าน")
- ใกล้ชิด หรือห่างท่านเกินไป ดี หรือไม่ดี -เราไม่ควรทานยาให้ท่านเห็น -ไม่ควรถามชื่อท่านตรงๆ
- ท่านจินตนาการสูง ไอเดียกระฉูด ลูกน้องควรทำอย่างไร - ไม่ควรเข้าพบท่านเวลาใด
- นำแฟ้มไปเสนอที่บ้านเจ้านาย ได้หรือไม่
- โอกาสไหนห้ามชมเจ้านายเด็ดขาด - โอกาสไหนห้ามชมคู่แข่ง
- โอกาสไหนห้ามชมวิทยากร - ห้ามมอบซองค่าวิทยากรให้ท่านต่อหน้าที่ประชุม
- ระวัง ผู้ใหญ่ที่มักปิดบังข้อบกพร่องของตัวเอง เราควรปฏิบัติอย่างไร
- การเข้าหาผู้ใหญ่ เข้าทางด้านหน้าหรือด้านหลัง - ยืนห่างผู้ใหญ่ประมาณกี่ ซม.
- การต้อนรับผู้ใหญ่ที่ดูพอสมควร - ยืนถ่ายภาพคู่กับท่าน ต้องยืนข้างไหน
- การรับประทานอาหารกับผู้ใหญ่ ให้ท่านหันหน้าไปทางไหน
- การเสิร์ฟ ถ้าท่านมีแขก จะเสิร์ฟเจ้านายก่อนหรือเสิร์ฟแขกก่อน
- ทำอย่างไร ท่าน จึงจะสง่างามในการเป็นประธานการประชุม ถ้าเราเป็นทีมเลขานุการ มีเทคนิคอย่างไร ประธานจึงจะเรียกชื่อผู้ร่วมประชุมที่มาจากหน่วยอื่นได้ถูกต้องทุกคน จึงจะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง
- จะเสริมท่านให้สง่างามในพิธีการได้อย่างไร
ข. การเดินทางกับผู้ใหญ่/เจ้านาย
- การนั่งรถ ท่านนั่งตรงไหน เรานั่งตรงไหน รถเก๋ง รถตู้ รถแวน ปฏิบัติต่างกันอย่างไร
- ถ้าท่านขับรถเอง เราควรจะนั่งอย่างไร จึงจะเหมาะสม - หากท่านโทรศัพท์ เราควรทำอย่างไร
- การเลือกห้องพัก การเช็กอิน การเข้าลิฟท์ การซื้อตั๋วเครื่องบินที่ได้โบนัส มีศิลปะพิเศษอย่างไร
- พนักงานขับรถต้องมีมารยาทอย่างไร
- การรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง ทำอย่างไรท่านจึงจะไม่เป็นฝ่ายรอ
(ไม่มีใครสะดุดภูเขาล้ม มีแต่สะดุดก้อนหินเล็กๆ เรื่องเล็กๆ แฝงไว้ด้วยความยิ่งใหญ่เสมอ)

2. บุคลิกภาพภายนอก (การแต่งกาย)
- ข้อควรคำนึงในการแต่งกาย - การแต่งกายไปงานเลี้ยง
- การแต่งกายปิดบังข้อบกพร่องของร่างกาย
- หลักการแต่งสูท สูทมีกี่แบบ แบบไหนใช้ในโอกาสใด
- ถ้ากำหนดการพิมพ์ว่า ชุดสากลนิยม แต่งแบบไหน (สูทบางตัวไม่ใช่ชุดสากลนิยม)
- ชุดสากลนิยม นิยมใส่เสื้อเชิ้ตสีอะไร - เนคไทชนิดผูกสำเร็จรูปใช้ได้หรือไม่
- สตรีนักบริหารแต่งกายแตกต่างออกไป อย่างไร - เข็มกลัดสำหรับสตรีประดับอย่างไร
- เข็มกลัดที่เป็นอักษรพระปรมาภิไธย ประดับอย่างไร งานไหนบ้างห้ามประดับเด็ดขาด
- อัญมณีสำหรับสตรีมีหลักการประดับไม่เกิน 5 นับอย่างไร
- สิ่งที่เราใช้อยู่ประจำ เช่น แว่นตา ปากกา พวงกุญแจ ถุงเท้า พระเครื่อง เสื้อกล้าม กางเกงใน
มีหลักการใช้อย่างไร จึงจะเรียกว่าบุคลิกภาพดี
- บุรุษใส่ผ้าไหมแขนยาวได้ตามใจชอบหรือไม่ - สตรีที่ไม่อยากแก่ใส่ผ้าไหมแบบไหน
- ดุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีหลักการประดับอย่างไร -นอกจากสูทแล้ว ประดับกับเสื้ออื่นไดหรือไม่
- การแต่งเครื่องแบบ (เน้นที่มีการแต่งผิด) - การประดับเครื่องราชฯ ที่มักผิดเป็นส่วนมาก
- มีประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาแล้ว บางคนประดับเครื่องราชฯ ยังไม่ได้ บางคนประดับได้
- สตรีที่มิใช่ข้าราชการ สามารถประดับเครื่องราชฯ กับชุดแบบใด (ชุดไทยบางชุดห้ามประดับ
เครื่องราชฯ) - โอกาสไหนที่ข้าราชการสตรีไม่ควรแต่งเต็มยศ
- ข้าราชการบรรจุใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น เวลาแต่งเครื่องแบบมีวิธีประดับ
แพรแถบย่อ เหรียญที่ระลึกอย่างไร จึงจะไม่ผิด
- บุรุษที่มิใช่ข้าราชการต้องการประดับเครื่องราชฯ ต้องแต่งกายชุดอะไร
- สำหรับบางคนห้ามประดับเครื่องราชฯ ที่หน้าอกซ้าย คืออย่างไร
- มีภาพตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบประดับเครื่องราชฯ ทั้งผิด ทั้งถูก

3. อากัปกิริยา และการวางตัวทั่วๆไป
ก. มารยาทต่อสังคมทั่วไป
- หลักการรับนามบัตร - ใครควรเคารพใคร ก่อน-หลัง
- หลักการจับมือที่ถูกวิธีแบบสากล - บุรุษยื่นมือไปให้สตรีจับได้หรือไม่ -บุรุษจับมือสตรีกี่วินาที
- ท่ายืน ท่านั่ง ท่าเดินที่สง่างาม (ห้ามเดินเวลา 10:10 น. หมายถึงอะไร (มีภาพประกอบ)
- สตรีนั่งแบบตัวอักษร s เป็นอย่างไร (มีภาพประกอบ) - สมบัติของผู้ดี 40 ข้อ
- การถือกระเป๋าและหอบแฟ้ม(2 มือ) ของสตรีทำอย่างไรจึงจะสง่างาม - การจัดการเสียงบ่น
- เทคนิคการเข้าประชุม - การเป็นนักฟังที่ดี - หลักการพิมพ์บัตรเชิญ
- มารยาทในการชมการแสดงสำคัญๆ เช่น ดนตรีคลาสสิก บุคคลใดไม่ควรเข้าชมดนตรีคลาสสิก
- วิธีเพิ่มเสน่ห์ - เพิ่มพลังบุคลิกภาพ - วิธีก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยการวางตัวที่ดี
ข. การรับประทานอาหารแบบสากล และแบบทั่วไป
- ถ้ามีอักษร R.S.V.P ที่บัตรเชิญงานเลี้ยงอาหารค่ำ เราทำอย่างไร
- การนั่งแบบเป็นทางการ เจ้าภาพชาย หญิง แขกชาย- หญิง นั่งอย่างไร
- สามีภรรยานั่งด้วยกันได้หรือไม่ - สตรีทางขวามือกำลังจะลุกจากโต๊ะ บุรุษควรทำอย่างไร
- ผ้าเช็ดปากนำมาเหน็บที่เสื้อได้หรือไม่ ทานเสร็จแล้วนำผ้าเช็ดปากวางไว้ที่ไหน ต้องพับหรือไม่
- อุปกรณ์และแก้วต่างๆ ที่โต๊ะอาหารเขาวางกันอย่างไร หยิบอุปกรณ์หยิบจากด้านไหนก่อน
- ช้อนซุปใช้แตกต่างออกไปอย่างไร - การทานขนมปังที่ถูกต้อง
- ปกติจับส้อมมือซ้าย จับมีดมือขวา เวลาส่งอาหารเข้าปากจะใช้มือไหน
- มารยาทการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์และแบบโต๊ะจีน
- ถ้าโต๊ะกลมหมุนได้ เราควรปฏิบัติอย่างไร (ไม่ใช่สักแต่ว่าหมุน)
- สตรีทานกล้วยหอมอย่างไรจึงดูสุภาพ - พลิกปลากลับข้างได้หรือไม่
- อาหารบางอย่างจึงจะใช้มือได้ - ถ้ามีน้ำล้างมือห้ามจุ่มมือลงพร้อมกันทั้งสองมือ
- อย่าเช็ดมือเหนือขอบโต๊ะ - อาหารอะไรทานได้เลยโดยไม่ต้องรอเจ้าภาพ อะไรต้องรอ
- การดื่มไวน์ มีหลักการอย่างไร จับแก้วอย่างไร - เครื่องดื่มอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้
- วิธีปฏิเสธไวน์ หรือเครื่องดื่มอย่างไม่เสียมารยาทเป็นสากล และไม่ถือว่าก้าวร้าว
- การดื่มกาแฟ ถ้าร้อนอยู่ เป่าได้ไหม ชิมได้ไหม และวางช้อนกาแฟไว้ที่ไหน เมื่อไร
- วัฒนธรรมการใช้ช้อนกลาง - ทานอาหารหมดจานดีหรือไม่
- มารยาทเจ้าภาพ - มารยาทของแขก

4. การพัฒนาการบริการ ภาพลักษณ์ขององค์กร
17 แนวคิดพื้นฐานที่นำไปสู่ "จิตมุ่งบริการ" - องค์ประกอบของการบริการที่สมบูรณ์แบบ
- มาตรฐานการต้อนรับ - มาตรฐานการพูดในการให้บริการ
- อากัปกิริยาของผู้ให้บริการ เช่น ท่านั่ง ท่าผายมือ - ความยั่งยืนของคุณภาพการบริการ
- วีดีทัศน์การบริการหน่วยงานต้นแบบ
*******************
หมายเหตุ แตกต่างจากหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการเป็นพิธีกร (หลักสูตรเก่า)
การอบรมครั้งนี้เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดจากการวางตนหรือการปรับตัว ที่อาจผิดพลาดขึ้นโดยไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นมองเราแบบดูถูก ผู้บรรยายเคยผิดพลาดมาก่อน พบเห็นเรื่องอย่างนี้มามาก เพราะเคยเป็นลูกน้องและเคยเป็นผู้บริหารมาแล้ว 37 ปี จึงสนใจศึกษาเจาะลึก เพื่อนำเสนอให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ไว้เป็นทางลัด เป็นสูตรสำเร็จไม่ต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกอีกต่อไป โดยเฉพาะต่างจังหวัด ไม่ค่อยมีหลักสูตรแบบนี้เหมือนใน กทม. ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆได้พัฒนาบุคลากรให้ครบทุกมิติ –ทำงานเก่ง – บริการดี – ประชาชนพอใจ – เข้าตานาย – ถูกใจเพื่อน
บรรลุเป้าหมาย "งานได้ผล คนเป็นสุข"

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน/ รับเอกสาร/ ชำระค่าสมัครรายละ 700 บาท
09.00 - 10.30 น. พื้นฐานวิธีคิดที่จะนำสู่การเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพภายนอก (การแต่งกายและเครื่องราชฯ)
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. เสน่ห์ของคนทำงาน ความรู้จักกาลเทศะ จิตวิทยา
ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ / เจ้านาย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. การรับประทานอาหารแบบสากล แบบโต๊ะจีน แบบบุฟเฟ่ต์
ข้อควรปฏิบัติและพึงละเว้นในการเข้าสังคม
อากัปกิริยาและมารยาททั่วไป (สาธิตการยืน เดิน นั่ง และการดื่มกาแฟ ที่ถูกต้อง)
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (รับใบเสร็จและวุฒิบัตร)
14.45 - 16.00 น. พื้นฐานแนวคิด "จิตมุ่งบริการ" การบริการภาคปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพการบริการที่ยั่งยืน (แสดงตัวอย่างโดยวีดีทัศน์)
กิจกรรมจรรโลงใจ (ตามรอยพระยุคลบาท)
16.00 - 16.30 น. ตอบคำถามและปิดการอบรม

_____________________

หมายเหตุ
- แต่งกายสุภาพ
- ค่าสมัคร 700 บาท นี้รวมค่าหนังสือปก 4 สี (ศิลปะการวางตน) ค่าอาหาร ค่าวุฒิบัตรทุกอย่างแล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีกแต่อย่างใด
- โดยปกติแล้ว เมื่อชมรมฯ ได้รับใบสมัครของท่าน จะไม่ตอบรับอีก ถือว่าสมบูรณ์แล้ว ยกเว้นกรณีท่านที่สมัครลำดับท้ายๆ แม้ยังไม่หมดเขตรับสมัคร ถ้าที่นั่งเต็ม จะติดต่อมายังท่าน ทางโทรศัพท์ที่ระบุในใบสมัคร ดังนั้น กรุณากรอกเบอร์โทรด้วย
**************************

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
หลักสูตร "ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ"

เขียนที่......................................................................
.................................................................................
.................................................................................
โทรศัพท์บ้าน/สำนักงาน..........................................
โทรศัพท์มือถือ........................................................

วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. 2553

ข้าพเจ้าขอส่งรายชื่อบุคคลต่อไปนี้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ" วันเสาร์ที่  10 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
(โปรดเขียนชื่อให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการพิมพ์วุฒิบัตร)
1....................................................................... 5.........................................................................
2....................................................................... 6.........................................................................
3....................................................................... 7.........................................................................
4....................................................................... 8.........................................................................
รวม..........................ราย

ส่วนค่าสมัครรายละ 700 บาท รวม............................บาท จะชำระในวันอบรม

ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
ตำแหน่ง...............................................

* ส่งใบสมัครไปยัง คุณทองสุข มันตาทร 555/74 หมู่บ้านภาภิรมย์ ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
* หรือ โทรสาร (1) 043-915873 มือถือ เจ้าหน้าที่ที่ใกล้เบอร์นี้ 086-8592532
โทรสาร (2) 043-337138 มือถือ อ.ทองสุข 081-8785730 , 081-0499321
* หรือส่ง E-mail ที่ woraphojm@hotmail.com
* หรือผ่านเว็บไซต์ ชื่อ www.piteekorn.com

Thu, 08 Jul 2010 01:33:39 GMT

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น