++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549

4 เพลงของ พนมกร พรประชา

เป่าแคนเลาะโขง ( DM )
พนมกร พรประชา
DM

สดุดีท้าวเพียเมืองแพน ( Em )
พนมกร พรประชา
Em

ดนตรี..........
เลาะ....โขง
ฮา............
.ยามแลงตะเวนค่ำลง
เห็นสาวลงอาบน้ำตามท่า
สาวเอ๋ยซังมางามแท้หล่า
สาวเอ๋ยซังมางามแท้หล่า
สาวลงเล่นท่าลอยลำน้ำโขง
เสียง....เพลง
ฮา..........
.เสียงแคนอ้ายเป่าบรรเลง.
เป็นเสียงเพลงฝากฮักเว้าวอน
สาวเอ๋ยมาเป็นตาออนซอน
สาวเอ๋ยมาเป็นตาออนซอน
ผู้ขนตางอนผมดัดลอนคิ้วโก่ง
.อ้ายนี้เป็นบ่าวหมอแคน
อยู่เมืองขอนแก่นบ่ใกล้บ่ไกล
มาผ้อคนงามหนองคาย
ขอฝากฮักสาวหนองคาย
อ้ายฮักเจ้าหลาย
คนงามฝั่งโขง
ล่อง....โขง
ฮา..........
.ฮักแท้แม่สาวฝั่งโขง
เจ้าอย่าโอ่งหลายเด้อน้องหล่า
เสียงแคนอ้ายเป่ามาคอยท่า
เสียงแคนอ้ายเป่ามาคอยท่า
ฮักอ้ายแหน่หล่าคนงามฝั่งโขง
ดนตรี..........
.อ้ายนี้เป็นบ่าวหมอแคน
อยู่เมืองขอนแก่นบ่ใกล้บ่ไกล
มาผ้อคนงามหนองคาย
ขอฝากฮักสาวหนองคาย
อ้ายฮักเจ้าหลาย
คนงามฝั่งโขง
ล่อง....โขง
ฮา..........
.ฮักแท้แม่สาวฝั่งโขง
เจ้าอย่าโอ่งหลายเด้อน้องหล่า
เสียงแคนอ้ายเป่ามาคอยท่า
เสียงแคนอ้ายเป่ามาคอยท่า
ฮักอ้ายแหน่หล่าคนงามฝั่งโขง


ดนตรี..........
.ท้าวเพียเมืองแพน
ผู้สร้างขอนแก่นเมืองนี้
ตามประวัติมี
เริ่มแรกที่บ้านบึงบอน
หรือชื่อเมืองเก่า
ทิศใต้บึงแก่นนคร
กล่าวคืนหลังย้อน
เมื่อสองร้อยปีผ่านมา
.สร้างบ้านแปงเมือง
ฟูเฟื่องรุ่งเรืองสุขสันต์
เอนก อนันต์
ท่านสร้างสรรค์สิ่งนานา
ท้าวเพียเมืองแพน
ท่านเปรียบแม้นคือบิดา
สร้างบ้านเมืองมา
ให้เราพึ่งพาอาศัย
.ไม่ลืมพระคุณ
ท้าวเพียเมืองแพน
ชาวเมืองขอนแก่น
กราบกรานทุกวันน้อมไหว้
ลูกหลานทุกคนลำลึกอยู่ในหัวใจ
ขอเทิดทูนไว้ไปจนชั่วชีวา
.ท้าวเพียเมืองแพน
ผู้สร้างขอนแก่นเมืองนี้
ขอสดุดี นามที่สถาปนา
พระยานครศรี บริรักษ์
นั้นคือฉายา
ตราบชั่วดินฟ้า
ขอบูชาท้าวเพียเมืองแพน
ดนตรี..........
.ไม่ลืมพระคุณ
ท้าวเพียเมืองแพน
ชาวเมืองขอนแก่น
กราบกรานทุกวันน้อมไหว้
ลูกหลานทุกคนลำลึกอยู่ในหัวใจ
ขอเทิดทูนไว้ไปจนชั่วชีวา
.ท้าวเพียเมืองแพน
ผู้สร้างขอนแก่นเมืองนี้
ขอสดุดี นามที่สถาปนา
พระยานครศรีบริรักษ์
นั้นคือฉายา
ตราบชั่วดินฟ้า
ขอบูชาท้าวเพียเมืองแพนนางในวรรณคดี ( FM )
พนมกร พรประชา
FM

ตำรวจปวดร้าว ( CM )
พนมกร พรประชา
CM

ดนตรี..........
.สวยเอยดั่งนางในวรรณคดี
ผ่องศรีไร้ราคีหมองหม่น
หากเธอเป็น
เช่นรจนาท้าวสามนฑ์
คนสุดท้องนั้นหนา
ขอเป็นเจ้าเงาะ
เธอเสี่ยงคล้องมาลัยมา
อยู่กระท่อมปลายนา
ก็ แสน สุข ใจ
ดนตรี........
.แม้น เธอเปรียบดัง
นงค์นุช บุษบา
ปรารถนาพี่เหมือน
อิเหนาเคียงใกล้
หากเธอเป็นเช่นเหมือน
ดังพิมพ์ พิลาลัย
พี่ขอเป็น ขุนแผน
แม้นเธอเปรียบเป็น
พระเพื่อนพระแพงดังแม้น
ขอรักไม่คลอนแคลน
เช่นเหมือน พระลอ
ดนตรี........
.แม้น เธอ เปรียบนาง
สุวรรณ มาลี
พี่นี้เป็นพระอภัยเคล้าคลอ
หากเธอเป็น
เช่นเหมือนสีดางามละออ
พี่ขอเป็น องค์ราม
แม้นเธอเปรียบเป็น
เช่นโมราใจทราม
พี่ไม่หวั่นครั่นคร้าม
ขอเป็นจันทะโครพ
ดนตรี........
.แม้นเธอเปรียบเป็นเช่นกากี
มากมีรักไม่เคยรู้จบ
พี่จะเป็นเช่นเหมือน
คนธรรณ์คอยเร้นหลบ
ลักลอบมาเป็นชู้
แม้นต้องอาญาอเวจีสีชมพู
บุญหรือบาป ไม่รู้
ขอให้อยู่ คู่เธอ


ดนตรี..........
.ชีวิตตำรวจเจ็บปวดดวงใจ
ถูกมองในแง่ร้าย
ไฉนจึงเป็นเช่นนี้
เขาพูดได้แสบ
ว่าคนเครื่องแบบสีกากี
แต่ตำรวจดี
ก็มีไม่น้อยอยู่ทั่วเมืองไทย
.ชีวิตตำรวจต้องทนปวดร้าว
ถูกกระพืออื้อฉาว
บางครั้งเหมือนจะจงใจ
ผู้ทำย่อมผิด
ไม่ทำไม่ผิดคิดบ้างเป็นไร
ส่วนดี ส่วนร้าย
นั้นควรแยกย้ายไว้คนละเรื่อง
.คำว่าตำรวจนั้นมีนิยาม
ตรวจจับปราบปราม
รักษาความสงบบ้านเมือง
ทำตามกฏหมาย
ไม่ละเว้นใครเลยสักเรื่อง
เขากลับโกรธเคือง
นั้นเป็นเรื่องที่สุดวิสัย
.ชีวิตตำรวจถูกสวดประนาม
อยากขอความเป็นธรรม
อย่าหยามนักเลยได้ไหม
เห็นใจตำรวจ
ที่เสียสละที่ต้องเสี่ยงภัย
ให้กำลังใจ
ตำรวจได้ไหมขอขอบพระคุณ
ดนตรี..........
.คำว่าตำรวจนั้นมีนิยาม
ตรวจจับปราบปราม
รักษาความสงบบ้านเมือง
ทำตามกฏหมาย
ไม่ละเว้นใครเลยสักเรื่อง
เขากลับโกรธเคือง
นั้นเป็นเรื่องที่สุดวิสัย
.ชีวิตตำรวจถูกสวดประนาม
อยากขอความเป็นธรรม
อย่าหยามนักเลยได้ไหม
เห็นใจตำรวจ
ที่เสียสละที่ต้องเสี่ยงภัย
ให้กำลังใจ
ตำรวจได้ไหมขอขอบพระคุณ1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2552 18:52

    เพลง พ่อรุ่ง รพีพรรณ เพราะมากเลยนะ..

    รำลึก ถึงพ่อเสมอ...

    จาก..รุ่งฤดี คลังเรือง

    ตอบลบ