++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นิยามของความเป็นผู้หญิง

นิยามของความเป็นผู้หญิง
ธาตุตัวแรกที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ (แต่ก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากมายนัก)
ชื่อธาตุ : Woman
สัญลักษณ์ : o+
ผู้ค้นพบ: Man
มวลอะตอม : มาตรฐาน 50 กิโลกรัม แต่อาจแปรเปลี่ยนได้จาก 40-80 กิโลกรัม
ลักษณะทั่วไป : คล้ายกันหมดถ้าอยู่ในเขตเมือง
คุณสมบัติทางฟิสิกส์
1. พื้นผิวส่วนเคลือบด้วยสารหอมระเหยและน้ำมันบำรุงผิว
2. เดือดที่อุณหภูมิต่างๆ เอาแน่ไม่ได้
3. ถึงจุดเยือกแข็งทันทีทันใดโดยไม่รู้สาเหตุและอาจอยู่ที่จุดเยือกแข็งได้นานเป็นอาทิตย์
4. หลอมละลายหากได้รับการเอาอกเอาใจถูกวิธี
5. มีรสเผ็ดและขมถ้าใช้ผิดวิธี
6.แปรเปลี่ยนได้หลายสถานะตั้งแต่แข็งเป็นหินจนถึงอ่อนปวกเปียกเป็นขี้ผึ้งลนไฟ
7. ไม่ทนต่อการเสียดสี กระแทกกระทั้น
คุณสมบัติทางเคมี
1. บ้างมีรสเป็นกรด บ้างหวานกว่าน้ำตาลบ้างเปรี้ยวอมหวาน
2. ทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับเพชร ทอง ทับทิม ดอกไม้ และสิ่งสวยงามทุกชนิด
3. ดูดซึมข้อมูลข่าวสารรอบตัวได้มากมายมหาศาล
4. อาจจะระเบิดอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า
5. มีคุณสมบัติละลายเงินในกระเป๋าเมื่อเดินผ่านห้างสรรพสินค้า
6. เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน (compatible) กับผลไม้รสเปรี้ยว ผักสลัด และไม่เข้ากับไขมันทุกประเภท
การทดสอบ
1. วัตถุตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มเมื่อถูกสัมผัส
2. วัตถุตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อวางถัดจากตัวอย่างที่สวยกว่า
3. วัตถุตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็นส่งเสียงไม่หยุดเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
ประโยชน์
1. แบกโลกไว้ครึ่งหนึ่ง
2. ดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์
3. ทำให้โลกสดใส
4. สร้างความอ่อนโยนให้เกิดในสังคมมนุษย์
ข้อควรระวัง
1. สัมผัสด้วยความประณีตและให้เกียรติ มิฉะนั้นอาจได้รับอันตราย
2. ครอบครองได้เพียงชิ้นเดียว ใครฝ่าฝืนจะเกิดอาการ "สามเส้าลีซึ่ม" ทำให้ทุรนทุรายอยากฆ่าตัวตาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น