++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นายที่รู้ใจ

"อันชายชาตรีนั้นย่อมหานายที่รู้ใจ ยึดมั่นใจคุณธรรม ดูแลครอบครัวให้ดี รักษาสัตวาจา เกิดด้วยกันและเสื่อมด้วยกันกับเจ้านายที่เลือกดีแล้ว"

'จิวยี่'พูดกับ'เจียวก้าน'ในงานชุมนุมกินเลี้ยงวีรชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น