++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

"ความรักที่แท้จริงของฉันนั้น" ควรเป็นเช่นไร

#Self_Esteem & #ความรัก
[เกียรติวรรณ อมาตยกุล]

เรื่องราวต่อไปนี้ ...

อาจทำให้เราได้เข้าใจ

ถึง ... ความหมาย
และ ... ความสำคัญ
ของ ความรัก

และ Self Esteem
ที่มีต่อชีวิตของเรา
ดี ยิ่ง ขึ้น

ความรักคืออะไร
ความรักคืออะไร
ความรักคืออะไร
ความรักคืออะไร

เมื่อฉันเป็นเด็ก
ฉันยังจำได้ว่า
ความรัก
หมายถึง
ความต้องการที่จะให้คนอื่นมาชอบฉัน
ยอมรับฉัน ............. ชื่นชมในตัวฉัน
ฉันต้องการความรักจากพ่อแม่ ........
... คนเลี้ยง และคนรอบข้าง

ฉัน
พยายามทำตัวเป็นเด็กดี
ปฏิบัติตัวตามคำสั่งของ
พ่อ แม่ ครู อาจารย์
เพื่อที่พ่อ แม่ ครู อาจารย์
จะ ได้ รัก ฉัน

ฉัน
พยายามสอบให้ได้
คะแนนดีที่สุดในชั้น
เพื่อให้
พ่อ แม่ ครู อาจารย์
ชื่นชม ใน ตัวฉัน

ฉัน
พยายามเล่นกีฬาให้เก่ง
เพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่รักของเพื่อน ๆ

ฉัน
พยายามทุกวิถีทาง
ที่จะเป็นที่รักของ
พ่อ แม่ ครู อาจารย์
รวมทั้งเพื่อน ๆ ของฉัน

เมื่อฉันเป็นวัยรุ่น
ฉันยังมองความรักเหมือนเดิม
ยังอยากให้คนอื่นยอมรับ
นิยม ชมชื่น และชอบฉันเช่นเดิม

เพียงแต่คนบางคน
มีความหมายมากขึ้นในชีวิตของฉัน
เพื่อน ... เพื่อนต่างเพศของฉัน

เพื่อน และเพื่อนต่างเพศ
มีความหมายมากเหลือเกิน
สำหรับฉัน .................
ฉันอยากโดดเด่น
เป็นที่ยอมรับ และ
เป็นที่รักของเพื่อนทั้งหลาย

ฉันขับรถราคาแพง ๆ ของพ่อแม่มาอวดเพื่อน ๆ
ฉันต้องไปทานอาหารที่ภัตตาคารหรู ๆ ราคาแพง ๆ
ฉันต้องมีเพื่อนผู้หญิง (ผู้ชาย) ที่โก้เก๋ ทันสมัย

ฉันพยายามแต่งตัวให้ดีขึ้น ใช้ของราคาแพงขึ้น
ทำตัวให้ทันสมัยขึ้น
เพื่อที่จะได้เป็นที่ต้องตา
ต้อง ใจ ของเพื่อน ๆ

ฉันต้องทำสิ่งเหล่านี้
เพื่อให้ตัวเองเป็นที่รัก
และ
เป็นที่ยอมรับของเพื่อนมากขึ้น

เมื่อฉันมีอายุมากขึ้น
บทบาทหน้าที่ในชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป ...

แต่ความรู้สึกต่าง ๆ
ของฉัน ...
ยังคงเหมือนเดิม

ฉันยังต้องการให้
คนอื่นมายอมรับ
ยกย่อง ... ชื่นชม

และดูเหมือนว่า
ความรู้สึกเหล่านั้น
จะรุนแรง
มากขึ้นทุกที

จนเหมือนกับเป็น
อาหารของชีวิต
ที่ฉัน
จะขาดไม่ได้เสียแล้ว

ฉันต้องการ
มีเงินเดือนมากขึ้น
มีบ้านที่ใหญ่โต
หรูหราขึ้น

ฉันต้องการ
อำนาจ
เกียรติยศ
ชื่อเสียง

ต้องการจะแข่งขันกับคนทุกคน
ที่อยู่รอบข้างมากขึ้น

ฉัน
ทำทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อที่
จะได้เป็นที่ยอมรับ ยกย่อง
นับถือของคนในสังคม

ฉัน
ทำงานมากขึ้น
เพื่อที่
จะได้รายได้สูงขึ้น

ฉัน
ทำงานหนักขึ้น
เพื่อที่
จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่

ฉัน
ออกงานสังคมมากขึ้น
ทำงานเพื่อสังคม
(ความจริงเพื่อตัวเอง) มากขึ้น
จะได้มีหน้ามีตามากขึ้น
เพื่อที่

โอ ... ฉันเหนื่อยเหลือเกิน ฉันแทบจะไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลย
ฉัน
เริ่มหยุดคิดและพิจารณาชีวิตของฉันอย่างจริงจัง
และเริ่มพบว่าชีวิตจิตใจของฉันขึ้นอยู่กับคนอื่นมากเหลือเกิน
ฉันคอยแต่จะทำตัวให้เป็นที่รักของคนอื่นอยู่ร่ำไป
ทั้ง ๆ ที่ ความจริงแล้วฉันเองก็ไม่มีอำนาจอะไร ที่จะไป
ควบคุมความรู้สึกของคนอื่นให้ชอบหรือไม่ชอบ ฉันได้

ชีวิตฉันจะไม่มีวันที่จะมีความสุขได้เลย
ถ้าฉันยังต้องรอคอยให้คนอื่นมาชอบฉัน
รักฉัน อยู่เช่นนี้ตลอดไป

เมื่อฉันสังเกต
ศึกษาความรู้สึก
ความคิด จิตใจ
รวมทั้งการกระทำต่าง ๆ
ของตัวเองมากขึ้น

ฉันเริ่มพบว่า
ฉันมีหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่ไม่เหมือนใคร

และฉันก็ไม่จำเป็น
ที่จะต้องไม่เหมือนใคร
เลียนแบบใคร
หรือ
จะต้องเปรียบเทียบ
แข่งขันกับใคร

ใช่แล้ว
ฉัน
ไม่จำเป็นที่จะต้อง
เหมือนใคร !
เลียนแบบใคร !
เปรียบเทียบกับใคร !
แข่งขันกับใคร !

ฉันเริ่มเห็นคุณค่า
ความสามารถในตัวฉัน
ที่แตกต่างไปจากคนอื่น
นับเป็นความรู้สึกแปลกใหม่
ที่ฉันไม่เคยมีมาในชีวิต

เมื่อฉันศึกษาตัวเองมากขึ้น
ฉันรอคอยความรัก
ความยอมรับจากคนอื่นน้อยลง
แต่กลับรู้สึกเห็นคุณค่า
เคารพและรักตัวเองมากขึ้น

ฉัน ก็คือ ฉัน
คุณ ก็คือ คุณ
ฉันเริ่มหันมาทำในสิ่งที่ฉันชอบ
และเห็นว่าถูกต้อง
ความรู้สึกของฉันเปลี่ยนไปมาก
เมื่อฉันรักตนเอง
เห็นคุณค่า ความสามารถ
ของตนเองมากขึ้น เท่าใด

"ความรู้สึกเคารพ"
และ
"เข้าใจในความเป็นตัวเอง
ของผู้อื่นก็มีมากขึ้นเท่านั้น"

เราทุกคนแตกต่างกัน
มีชีวิต จิตใจ
ความรู้สึกนึกคิด
ลีลาของชีวิตที่แตกต่างกัน

ฉัน ก็คือ ฉัน
คุณ ก็คือ คุณ

ฉัน
เคารพความรู้สึก
ความคิดเห็น
การกระทำ
ของคนรอบข้างมากขึ้น
เพื่อน พ่อ แม่
พี่น้อง ครู อาจารย์ ...

ฉัน
เริ่มพบว่า
ความสุขที่แท้จริง
ในชีวิตของฉัน
เกิดจากความรู้สึกเหล่านี้เอง
ความยอมรับ ยกย่อง
ศรัทธา เห็นคุณค่า
ของตัวเอง และผู้อื่น

ฉัน
ไม่รอให้คนอื่นมายอมรับ
ยกย่องเห็นคุณค่า
เห็นความดีในตัวฉันอีกต่อไปแล้ว
ฉันเองต่างหาก
ที่จะต้องเป็นผู้ยอมรับ
ยกย่อง เคารพ เห็นคุณค่า
ทั้งของตนเอง
และคนอื่นให้มากขึ้น

ความรัก
ความยอมรับ
ความเคารพ

และ

ความศรัทธา
ของฉัน ...
ยิ่งแผ่กว้างไปสู่
คนจำนวนมากขึ้นเท่าใด
ฉันก็ยิ่งรู้สึกว่า
ฉันมีความสุข
มากขึ้นเท่านั้น

ฉันพบแล้วว่า
"ความรักที่แท้จริงของฉันนั้น" ควรเป็นเช่นไร
ความรักของท่าน เหมือนความรักของฉันไหมเอ่ย?

............................

หวังว่าหนังสือเล่มนี้
คงทำให้เราได้ย้อน
กลับมามองตัวเราเอง
มากยิ่งขึ้น
มีความรักให้กับตัวเอง
และคนรอบข้าง
มากยิ่งขึ้น

#ด้วยความรัก??#เกียรติวรรณ_อมาตยกุล??

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น