++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พุทธะคือจิตของท่าน

แบ่งปันและเตือนตนเองด้วยครับ..ธรรมะจากท่านเรียวกัน
พุทธะคือจิตของท่าน
หนทางสู่ความรู้แจ้งไม่ได้ทอดไปที่ไหน
อย่าสนใจสิ่งอื่นนอกจากจิตนี้
ถ้าท่านขับเกวียนมุ่งขึ้นทางเหนือ
ในขณะที่ตนเองต้องการลงใต้แล้วท่านจะถึงที่หมายได้อย่างไร
บทกวีของท่านเรียวกัน (Ryokan, 1758 - 1831 A.D.)
(พระเซนชาวญี่ปุ่นสมัยโตกุงาวะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น