++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(3) สัญญาผ้าซิ่น: สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร

(3) สัญญาผ้าซิ่น: สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร
พระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 3
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบรอบ๘๐ พรรษา ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ 3 สัญญาผ้าซิ่น
เมื่อคราวเสด็จเยี่ยมประชาชนในภาคอีสาน พระราชินีทรงเห็นชุดที่ชาวอีสานได้สวมใส่เ?ป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่ทำขึ้นเอง พระองค์ทรงเห็นว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละ?ที่จะสร้างรายได้แก้ปัญหาความยากจนของชาวอ?ีสานได้ จึงเกิดมาเป็นศิลปาชีพจนถึงทุกวันนี้ เพื่อให้พี่น้องชาวอีสานได้อยู่ดีกินดีจาก?ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
http://www.youtube.com/watch?v=yj8NOp3eZRw

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น