++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของโลก : 108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107

เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของโลก : 108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
ตอนที่ 107 : เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของโลก
วิกฤตการณ์โลกร้อน ภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบน?โลกใบนี้ ขบวนช้าง 5 เชือก ที่ได้รับการรักษาและฟื้นฟูจิตใจ เดินทางร่วมกับคนตามโครงการ เดินกับช้างร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยนักกิจกรรมและอาสาสมัครกรีนพีซ ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ วันนี้พวกเขาเดินทางมาถึงเมืองโบราณ ซึ่งเป็นกิจกรรม รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพวะ?อากาศ แสดงให้เห็นว่าปัญหาทีเป็นปัญหาเดียวกันขอ?งคนทั้งโลกในวันนี้ คือ ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน ปัญหาที่ไม่อาจปฏิเสธ และไม่มีใครเพียงคนเดียวสามารถหยุดยั้งได้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ คือ หนึ่งทางรอดของโลกใบนี้ นี่คือ มหัศจรรย์แห่งพระอัจฉริยภาพ และวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล คำสอนของพ่อที่พร่ำสอนมาหลายสิบปี จนวันนี้วิกฤตการณ์โลกย้ำชัดว่าถึงเวลาปฏิ?บัติตามคำพ่อสอน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
http://www.youtube.com/watch?v=2C0_Q4zfplQ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น