++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เสี่ยง กระดูกพรุน

เสี่ยง กระดูกพรุน

นั่งทำงานทั้งวัน โดยไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายไปไหนบ้างเลย หรือขาดการออกกำลังกาย ทำให้แคลเซียมไม่ถูกดูดซึมกลับเข้ากระดูก
กินอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอ เช่น ไม่ชอบดื่มนม หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม เพราะนมเป็นแหล่งที่ดีที่สุดของแคลเซียม และแคลเซียมในนมยังสามารถดูดซึมได้ดีที่สุดอีกด้วย ดังนั้นจึงควรใส่ใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีแคลเซียมอยู่เสมอ เช่น เครื่องดื่มธัญญาหารเสริมแคลเซียม
ออกมาทำงานแต่เช้า กลับบ้านมืด ไม่ถูกแสงแดดเลย ทำให้ไม่ได้รับวิตามินดี เพื่อไปเสริมสร้างกระดูก
การสูบบุหรี่ แคลเซียมมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมดุลระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่างของเลือด การสูบบุหรี่ทำให้ร่างกายมีภาวะเป็นกรด ร่างกายต้องใช้แคลเซียมเข้ามาปรับสมดุลกรดจากบุหรี่ ดังนั้น บุหรี่ทุกๆ มวนจึงเป็นตัวที่ทำให้แคลเซียมละลายจากกระดูก
กินอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์มากเกินไป เพราะการกินโปรตีนมากเกินไปจะกระตุ้นให้ไตขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะมากผิดปกติ
กินอาหารเค็มจัดหรือมีโซเดียมมาก เพราะเกลือโซเดียมที่มากเกินจะทำให้การดูดซึมของแคลเซียมจากลำไส้ลดลง ร่างกายจึงไม่สามารถนำแคลเซียมมาใช้ได้ และยังทำให้การสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกออกมาทางไตมากขึ้นด้วย
ดื่มน้ำอัดลมในปริมาณมากเกินไป เพราะในน้ำอัดลมมีส่วนผสมที่ชื่อ "กรดฟอสฟอริก" การดื่มน้ำอัดลมมากทำให้ความสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในเลือดเสียไป (มีฟอสฟอรัสมากขึ้น ) ร่างกายจึงจำเป็นต้องสลายแคลเซียมออกจากคลังกระดูก เพื่อป้องกันไม่ให้ฟอสฟอรัสในเลือดสูงเกินไปจนส่งผลอันตรายต่อชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น