++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บันทึกระยะเวลาเดินทางด้วยรถโดยสารสายโคราช-ประทาย 502

การเดินทางด้วยรถโดยสารร้อน รถโดยสารธรรมดาจากตัวเมืองนครราชสีมา ถึงตัวอำเภอประทาย ในวันที่ 29 พ.ย.2557 ค่าโดยสาร 60บาท กับระยะทาง 97 กม.

รถโคราช - ประทาย
11.45 - ออกจาก บขส เก่า
12.02 - หน้าราชภัฏโคราช
12.11 - จอหอ
12.31 - แยกโนนสูง
12.52 - ตลาดแค
13.02 - บ้านวัด
13.22 - อ.โนนแดง
13.51 - อ.ประทาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น