++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เคล็ดลับ ไก่แข็งแรง ทนทานโรค

สัตว์)ให้ไก่กินผงฟ้าทะลาย 1 ช้อนโต๊ะ+น้ำเปล่า 1 ลิตรหรือนำผงฟ้าทะลายโจร 1 ช้อนโต๊ะ+อาหารไก่ 1 กก. ให้กินเช้า-เย็น ไก่จะแข็งแรง ทนทานต่อโรค

จาก sms farmerInfo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น