++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทำบุญสักบาทหนึ่ง ก็อุทิศแล้วอุทิศอีก

ทำบุญสักบาทหนึ่ง ก็อุทิศแล้วอุทิศอีก ให้รวย ให้โชคดี ให้ได้สวรรค์ วิมานดังนี้ มันจะเป็นการค้ากำไรเกินควรหรือไม่ ที่ร้ายกว่านั้นจะเป็นการสะสมพอกพูน ความเห็นแก่ตัวให้หนาแน่นเข้า มันไม่ตรงความหมายของคำว่าบุญ

พุทธทาสภิกขุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น