++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เรามาเรียนมาศึกษานี่เพื่อเอาไปสู้นะ

เรามาเรียนมาศึกษานี่เพื่อเอาไปสู้นะ ไม่ใช่เรียนเพื่อจะหนี โยมเข้าใจว่าเรียนแล้วจะหนี “ฉันจะไปอยู่คนเดียว” อยู่ได้อะไร อยู่คนเดียว มันต้องอยู่ในสังคม อยู่กับครอบครัว อยู่กับลูกหลาน อยู่ร่วมงานร่วมการกับใครๆ แล้วเราไม่เป็นทุกข์เพราะการอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้น นั่นแหละคือประโยชน์ของธรรมะ ไม่ใช่เรียนธรรมะแล้วเก็บตัวเข้าป่าเข้าดงไปเลย ไม่สู้ใครแล้ว

ปัญญานันทภิกขุ
วัดผลด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น