++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

"ปาฏิหาริย์แห่งการให้" : - โดย..ท่าน ว. วชิรเมธี

"ปาฏิหาริย์แห่งการให้"
: - โดย..ท่าน ว. วชิรเมธี

?? ๑ ให้ "เวลา" แก่คนที่คุณรัก
?? ๒ ให้ "ความรัก" แก่คนในครอบครัว
?? ๓ ให้ "ความกตัญญู" แก่บุพการี
?? ๔ ให้ "ความรับผิดชอบ" แก่การทำงาน
?? ๕ ให้ "อภัย" แก่คนที่หลงผิด
?? ๖ ให้ "ความรู้" แก่ผู้ที่ยังเขลา
?? ๗ ให้ "ทาน" แก่คนที่ยังขัดสน
?? ๘ ให้ "อนาคตที่ดี" แก่คนรุ่นหลัง
?? ๙ ให้ "มิตรภาพ" แก่คนทั้งโลก
?? ๑๐ ให้ "ความทุ่มเท" แก่งานที่ทำ
?? ๑๑ ให้ "ความจริงใจ" แก่สัมพันธภาพ
?? ๑๒ ให้ "ความซื่อสัตย์" แก่การทำงาน
? ๑๓ ให้ "ความเสียสละ" แก่ประเทศชาติ
?? ๑๔ ให้ "ความยินดี" แก่ผู้ประสบความสำเร็จ
๑๕ ให้ "ความปล่อยวาง" แก่สิ่งสุดวิสัย
?? ๑๖ ให้ "ความเป็นธรรม" แก่ผู้ถูกรังแก
๑๗ ให้ "มรรคา" แก่ผู้ที่ยังหลงทาง
๑๘ ให้ "ที่พึ่งทางใจ" แก่ผู้สับสน
? ๑๙ ให้ "อิสรภาพ" แก่ผู้ถูกกิเลสครอบงำ
๒๐ ให้ "โอกาส"แก่ตนเองได้ลิ้มรสพระธรรม

"ปาฏิหาริย์แห่งการให้"

: - โดย..ท่าน ว. วชิรเมธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น