++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

“ลุใบหญ้า”

“ลุใบหญ้า”
อรุณแจ้ง แสงสีทอง สาดส่องแล้ว
เสียงเจื้อยแจ้ว หมู่นกกา ร้องปราศรัย
กล่อมทุ่งทอง ท้องนที อันวิไล
พฤกษ์พงไพร ไสวเพชร รุ้งเม็ดพราว
ตื่นเถิดหนอ โอ้ชาวนา ผู้กล้าแกร่ง
จงเข้มแข็ง ทอแสงช่วง สู่ห้วงหาว
ศรัทธาใน วิถีถิ่น ถวิลดาว
พร้อมจะก้าว เผชิญโลก โชคชะตา
ยืนเพื่อหวัง นั่งเพื่อคอย น้อยเพื่อใหญ่
ทุกข์ร้าวไล่ ทนไว้เถิด เพื่อเจิดจ้า
หวยเล่นบ้าง ห่างเล่นไพ่ ไกลสุรา
แน่ะ! เชิญมา ร่วมเกี่ยวข้าว อย่าร้าวรอน
โหวดแคนซึง ตรึงฤดี ดนตรีบ้าน
เพลงขับขาน จารสลัก เป็นอักษร
เติมไฟฝัน รักเป็นทุน อิ่มสุนทร
ร้องรำฟ้อน เถอะหมู่เฮา ศักดิ์ชาวไพร
ยืมเพราะไร้ ได้เพราะก่อ พ่อเพาะเห็ด
หัวใจเด็ด เหน็ดเหนื่อยอยู่ ยังสู้ไหว
หินทับหญ้า ยกหินออก หญ้างอกใบ
เจ็บแค่ไหน ใครจะเหน็บ ทนเจ็บเอา
เหล้าไม่ดื่ม ปลื้มทำไม เสียดายทรัพย์
เดี๋ยวโรคตับ มาขับเคลื่อน เป็นเพื่อนเข้า
อีกบุหรี่ เพื่อนยื่นให้ ยังไม่เอา
วะ! แช่งเรา จะรับไป ทำไมกัน
เลี้ยงเป็ดไก่ ในบ้านทุ่ง ผดุงถิ่น
สืบศาสตร์ศิลป์ ความเป็นไทย มิไหวหวั่น
สานสุ่ม แห ข้อง เข่ง ไซ ใจผูกพัน
หนองน้ำนั่น! ปูปลาว่าย มากมายมี…
อริญชย์
๕/๓/๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น