++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บ่อยครั้งเราต้องพบกับความไม่สมหวัง

บ่อยครั้งเราต้องพบกับความไม่สมหวัง หรือความผันผวนปรวนแปรในชีวิต แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เราต้องลงเอยด้วยความทุกข์ เราไม่มีอำนาจกำหนดให้มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับเราได้ก็จริง แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะยอมให้เหตุการณ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อจิตใจของเราอย่างไร

พระไพศาล วิสาโล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น