++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันเวลาที่งดงามของเพื่อนมิตร

ช่วงวันเวลาสำคัญของชีวิต ผ่านไปแล้ว เมื่อ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อยากให้เพื่อนมิตร จดจำช่วงเวลาแห่งความหมาย ช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ไว้นานๆ...

แม้วันเวลาที่มีความหมาย ไม่ได้ย้อนกลับมาได้ แต่วันเวลาที่หมุนผ่านไป ก้าวเดินไปข้างหน้า หากมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น ไม่ว่าจะประสบพบเจอปัญหาเลวร้ายเพียงใด ก็สามารถสร้างสรรค์ วันคืนที่สวยงามให้เกิดขึ้นมาได้

ก้าวเดินต่อไป ที่มีอีกมือกุมไว้ แล้วเดินไปด้วยกัน มันอาจจะเหนื่อย แต่ก็มีความหมาย มีคุณค่ามากมายจริงๆ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น