++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

“ปัญญาทุกตัวเป็นความรู้ แต่ความรู้ทุกตัวไม่ใช่ปัญญา”

นักเรียนเกรด A เรียนเก่ง มักเป็นนักวิจัยอยู่ตามห้องแล็บ รายได้ก็ไม่มากเท่าไหร่

นักเรียนเกรด B มักเป็นครูอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เพราะเอาผลงานของนักวิจัยมาทำ

นักเรียนเกรด C เรียนไม่เก่งหรือไม่จบมหาวิทยาลัย ไม่ต้องรู้อะไร แต่เอาความรู้ของคนอื่นมาปฏิบัติให้ได้ เขาจึงมีรายได้มากกว่านักเรียนกลุ่มอื่น / ไอสไตน์ บอกว่า สิ่งหนึ่งที่รบกวนการเรียนรู้ของข้าพเจ้า ก็คือ การเรียนรู้ของข้าพเจ้า

ดังนั้น เราต้องผสมปัญญา ความรู้ และความสุข ให้ลงตัว ต้องวางความรู้ สอนเด็กด้วยปัญญา เพราะ

“ปัญญาทุกตัวเป็นความรู้ แต่ความรู้ทุกตัวไม่ใช่ปัญญา”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น