++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอานาปานสติภาวนา อานาปานสติ 16 ขั้น ตลอดเดือนพฤศจิกายน ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอานาปานสติภาวนา อานาปานสติ 16 ขั้น
ตลอดเดือนพฤศจิกายน ณ สวนโมกข์กรุงเทพ
ปฏิบัติภาวนา โดยมีครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญแนะนำและนำภาวนา

◆ วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 (2 พ.ย.) เวลา 13.00 - 17.00 น. อานาปานสติทั่วไป กับพระอาจารย์พระสิงห์ทอง เขมิโย จากสวนโมกข์ไชยา เหมาะสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติมาบ้างแล้ว แต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมตามแนวของสวนโมกข์

◆ วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 (9 พ.ย.) เวลา เวลา 13.00 - 17.00 น. ขั้นเริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้น หรือ มีน้อย หรือ ยังไม่ก้าวหน้า นำภาวนาโดย พระมหาสนธยา เขมาภิรโต วัดชลประทานฯ

◆ วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 (16 พ.ย.) เวลา 13.00 - 17.00 น. ขั้นกลาง เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นบ้างแล้ว นำภาวนาโดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา (ท่านเคยบวชเรียนอยู่ที่สวนโมกขพลาราม)

◆ วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 (23 พ.ย.) เวลา 07.30 - 17.00 น. เป็นขั้นเข้มข้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทั้งวันอย่างต่อเนื่อง นำภาวนาโดย พระมหาประจวบ สุจิณโณ วัดชลประทานฯ

★ ลงทะเบียน http://register.bia.or.th/

★ หมายเหตุ

1. การฝึกปฏิบัติที่สวนโมกข์กรุงเทพนั้น มีจุดหมายให้ท่านมาฝึกในที่สัปปายะและมีพระอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญคอยชี้แนะ แต่ทั้งหมดยังไม่ต่อเนื่องและถือเป็นเบื้องต้น ท่านที่สนใจปฏิบัติอย่างจริงจังมากขึ้น อาจต้องไปปฏิบัติต่อเนื่องหลายวัน ตามวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมอื่น ๆ ด้วยตนเอง
2. ท่านที่เคยมาร่วมกิจกรรมสามารถมาร่วมกิจกรรมซ้ำได้ตามต้องการ
3. การจัดแบ่งระดับแบ่งไว้พอประมาณให้ทราบว่าเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนเท่านั้น การลงทะเบียนในแต่ละสัปดาห์จะลงทะเบียนแยกกัน

★ ศึกษารายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/370-meditation.html

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

★ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในช่วงวันหยุด
ทุกวันพุธและพฤหสบดี ช่วงเย็นๆ ขอเชิญร่วมกิจกรรม
"อานาปานสติกับพุทธทาสภิกขุ"
ฝึกอานาปานสติ 16 ขั้น กับเทปเสียงคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาส
โดยมี ฆราวาส กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ เป็นผู้ดูแลกิจกรรม

16.00 - 17.00 น. สนทนาธรรม ซักถาม
17.00 - 19.00 น. ฝึกปฏิบัติ

หมายเหตุ ท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วง 16.00 น. หรือ 17.00 น. ได้ตามสะดวก

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

★ กิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ ตลอดทั้งเดือน donwload จดหมายข่าวได้ที่
www.bia.or.th/podcast/newsletter_bia_nov_57.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น