++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อิฐเพียงก้อน วางไป ดูไร้ค่า

อิฐเพียงก้อน วางไป ดูไร้ค่า

ไม้หนึ่งต้น มิใช่ป่า พนาสันต์

อิฐร้อยก้อน ก่อกำแพง แกร่งฉกรรจ์

ไม้นับพัน เป็นพงไพร ใหญ่อุดม

นิ้วหนึ่งนิ้ว แม้กำแหง ก็แรงน้อย

นิ้วเป็นร้อย รวมกัน ใครกล้าข่ม

สมานฉันท์ เกิดพลัง สร้างสังคม

โลกรื่นรมย์ เพราะเรารัก สามัคคี

เครดิตหลวงพี่สันต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น