++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บุคลิกแบบ ผู้นำนาซี....น่ากลัวมากครับ

บุคลิกแบบ ผู้นำนาซี....น่ากลัวมากครับ อยู่ที่แห่งหนใด ที่นั้นนั้นเดินทางสู่หายนะ
( Narcissistic) คนเหล่านี้จะรู้สึกว่าตนเองยิ่งใหญ่มีความสำคัญ (ในจินตนาการหรือพฤติกรรม) ต้องการให้ผู้อื่นชื่นชม และไม่สนใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น 5 ข้อขึ้นไป
1 มีความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญมาก (เช่น คิดว่าตนเองเก่งแต่เกินความเป็นจริง คาดหวังที่จะได้รับการยอมรับว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นโดยที่จิงๆแล้วไม่ได้เก่งถึงขั้นนั้น
2 จมอยู่กับความคิดเพ้อฝันเกี่ยวกับ ความสำเร็จ อำนาจ ความหลักแหลม ความสวยงาม หรือความรักในอุดมคติ
3 เชื่อว่าตนเองเป็นคน “พิเศษ” ผิดจากใครๆ และมีแต่คน (หรือสถาบัน) ที่พิเศษหรือมีฐานะสูงอื่นๆ เท่านั้น ที่จะเข้าใจตนเอง หรือที่ตนเองควรเกี่ยวข้องด้วย
4 ต้องการการชื่นชมอย่างมาก
5 รู้สึกว่าตนเองมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่น เช่น คาดหวังให้มีคนเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือให้ผู้อื่นปฏิบัติไปตามที่ตนเองหวังไว้
6 แสวงผลประโยชน์จากสัมพันธภาพกับผู้อื่น ได้แก่ ใช้ประโยชน์จากผู้อื่นเพื่อให้ตนเองได้ในสิ่งที่มุ่งหวัง
7 ไม่สนใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น: ไม่สนใจที่จะรับรู้หรือเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น
8 มักอิจฉาผู้อื่น หรือเชื่อว่าผู้อื่นอิจฉาตนเอง
9 มีท่าทีหรือพฤติกรรมแบบหยิ่งยะโส ถือตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น