++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 191 อ่างเก็บน้ำเขาเต่าเติมเต็มชีวิต โดย กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ - โรงงานหลวงเพื่อปวงชน

ฟังรายการวิทยุรักพ่อ ตอนที่ 191  อ่างเก็บน้ำเขาเต่าเติมเต็มชีวิต  โดย กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ -  โรงงานหลวงเพื่อปวงชนhttp://youtu.be/OqdI5aTZpWQ
รายการรักพ่อ191  อ่างเก็บน้ำเขาเต่าเติมเต็มชีวิต

ฟังรายการทั้งหมด http://www.youtube.com/playlist?list=PL381074716754C1A0


พบกับสารคดีเทิดพระเกียรติ " อ่างเก็บน้ำเขาเต่า น้ำหยดแรก เติมเต็มชีวิต", ช่วงคนรักพ่อ พบกับดีเจนิคกี้ English Tutor ปัญหายุบโรงเรียนกระทบเด็กชาวเขา,
บทกวีจากณุ บูรพา - , ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว,
ฟังเพลงสำนึกคุณแผ่นดิน, พระภูมิพล, สายสัมพันธ์, ออกอากาศทาง FM87.75 MHz คลื่นแห่งมิตรภาพ จ.นนทบุรี เมื่อ 17 พ.ค.2556


กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ, รายการรักพ่้อ, พระเมตตาดั่งสายธาร, รายการวิทยุ,  สุเวศน์ ภู่ระหงษ์,  ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, ประโยชน์สุขแห่งแผ่นดิน, ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา,มาแล้วครับรายการรักพ่อ ช่วยสายต่อ ให้ระบือ ส่งสื่อสาร
เหมือนคนที่มีจิตร่วมกัน ร่วมปกป้องสถาบัน ให้มั่นคง
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อ

รายการวิทยุดีๆที่ตั้งใจทำในแนวจิตอาสา
ผู้ดำเนินรายการ : สุเวศน์ ภู่ระหงษ์
ทีมงาน ห้องบันทึกเสียง สิงหา ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
- กลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ

1 ความคิดเห็น: