++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

14 ข้อคิดคมๆ จาก KID_DD : การชอบเปรียบเทียบ คือ โจรปล้นความสุข1.ความรักไม่ได้ทำให้เราทุกข์ ความยึดติดต่างหาก ที่ทำให้เราทุกข์ - แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุด
2.คนทั่วไป เหนื่อยก่อนพัก. .. คนขี้เกียจ พักก่อนเหนื่อย ...
3.คนมีสติน้อย มีทางเลือกน้อย  คนมีสติมาก มีทางเลือกมาก - อ.วรภัทร ภู่เจริญ
4.ละความโกรธได้หนึ่งครั้ง ลดศัตรูได้หลายคน...
5."บาป" ที่ทำแล้วมันแก้ไม่ได้ แต่ "นิสัยชั่ว" ที่เราประพฤติอยู่นั้น มันแก้ไขได้.. ท่านให้แก้กันตรงนี้ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
6.ถ้าอยากรู้ข้อเลวของเราจากปากเขา ก็จงไปบอกข้อเลวของเขาให้เขารู้..  ถ้าอยากรู้ข้อดีของเราจากปากเขา ก็จงไปบอกข้อดีของเขาให้เขารู้..
7.การตัดสินใจถูก ช่วยเพิ่มความมั่นใจเป็นสองเท่า.. ส่วนการตัดสินใจผิด ช่วยเพิ่มประสบการณ์เป็นสองเท่า - fb
8.ถ้าเรากลัว เราก็เห็นแต่สิ่งที่น่ากลัว.. ถ้าเราเกลียดใคร เราก็เห็นแต่สิ่งที่ไม่น่าดูของเขา - via Achara Klinsuwan
9.ชัยชนะหรือความสําเร็จ ที่ปราศจากความสุข แท้จริงแล้ว คือความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่...
10.เห็นคนชั่วได้ดี ก็ไม่ใช่เหตุอ้างให้ทำชั่ว..เห็นคนดีไม่ได้ดี ก็ไม่ใช่เหตุอ้างให้ทำชั่ว..- fb
11.การชอบเปรียบเทียบ คือ โจรปล้นความสุข - Theodore Roosevelt
12.ห้ามใจไม่ใช้เงิน 100 บาท = หาเงินได้ 100 บาททันที...  ห้ามใจไม่คล้อยตามทุกข์ = ได้สุขทันที - fb
13.นิสัยชอบเครียด จะเริ่มต้นชีวิตในวันใหม่ ด้วยอารมณ์ที่จ้องจับผิดผู้อื่น เริ่มต้นมิตรภาพด้วยการยกตนให้เด่นกว่าคนอื่น - พระเทพญาณวิศิษฏ์
14.แกล้งโง่ อาจดูโง่..  แกล้งฉลาด ดูโง่ยิ่งกว่า...

ที่มา @KID_DD

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น