++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โรงงานอาหารสัตว์ชุมชน ผลิตผลแห่งบ้านดอนแร้ง : 108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99

 โรงงานอาหารสัตว์ชุมชน ผลิตผลแห่งบ้านดอนแร้ง : 108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
ตอนที่ 99 : โรงงานอาหารสัตว์ชุมชน ผลิตผลแห่งบ้านดอนแร้ง
เมื่อสัตว์เศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของรายได้?ของเกษตรกรไทย อาหารสัตว์ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่จำเป็น ในอดีตอาหารสัตว์ผลิตจากโรงงานขนาดใหญ่ ส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศ แต่ปัจจุบันบ้านดอนแร้ง เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อป้อน?สู่ชุมชนใกล้เคียง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ สร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่...เศรษฐกิจระดับช?ุมชน ความมหัศจรรย์ของการมองให้เห็น โอกาส ที่ซ่อนอยู่ในทุกเส้นทาง ผสานกับความชาญฉลาดในการบริหารจัดการ ส่งผลให้เกิดวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเอกลักษณ?์และแตกต่าง สร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนด้วยเครือข่?ายเศรษฐกิจระหว่างชุมชน ที่ไม่ตามกระแส แต่เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของตลาด ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ก็คือ ชาวชุมชนด้วยกันนั่นเอง
http://www.youtube.com/watch?v=Qk7Tb1mBB9E


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น