++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552

ยกชั้นลิงชิมแปนซีพวกเดียวกับคนมีดีเอ็นเอร่วมกันเกือบ100%

นักวิจัยร้องให้จัดลิงชิมแปนซี
ให้อยู่ในการจำแนกประเภทสิ่งที่มีชีวิตเป็นหมวดหมู่
เป็นพวกเดียวกับมนุษย์ เพราะเหมือนกับมนุษย์ในด้านชีววิทยามาก
เหนือกว่าลิงกอริลลลาและอุรังอุตัง ซึ่งคาดได้ว่า
จะก่อให้เกิดการถกเถียงในหมู่นักวิทยาศาสตร์
ในเรื่องของการวิวัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ขึ้น
อย่างขนานใหญ่ ความคิดเห็นใหม่นี้เป็นของคณะนักวิจัยวิทยาลัยแพทย์มหาวิทยาลัยเวย์นสเตทของสหรัฐฯ
เรียกร้องให้จัดลิงชิมแปนซี รวมอยู่ในอันดับประเภทสิ่งที่มีชีวิตชั้นโฮโม
ซาเปียน ที่เคยมีแต่มนุษย์อยู่พวกเดียวเท่านั้น ไว้อีกพวกหนึ่ง มอริส
กูดแมน หัวหน้าคณะอ้างว่า "มนุษย์กับลิงชิมแปนซี
มีดีเอ็นเอร่วมกันอยู่มากถึง 99.4%
แท้จริงแล้วมนุษย์เราดูเหมือนถูกดัดแปลงมาจากลิงพวกไม่มีหาง
ที่มีวิวัฒนาการสูงอย่างลิงชิมแปนซีมาเพียงหน่อยเดียวเท่านั้น"
และบอกเสริมว่า คนกับลิงชิมแปนซี
เพิ่งจะวิวัฒนาการมาแยกห่างออกจากกันเมื่อสัก 5-6 ล้านปีมานี้เอง
เขากับคณะได้สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการเรียงตัวเป็นห่วงโซ่ของหน่วยถ่ายพันธุ์ 97
ตัว ของสิ่งที่มีชีวิตขั้นสูง 6 ชนิดด้วยกัน ตั้งแต่มนุษย์ ลิงชิมแปนซี
กอริลลา อุรังอุตัง และพวกกลุ่มลิงโลกเก่า ทางด้านนักวิทยาศาสตร์คนอื่น
นายวอล์ท บราวน์ แห่งศูนย์การสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ
ได้โต้ว่า ตราบที่ยังค้นคว้าการจัดเรียงลำดับดีเอ็นเอของมนุษย์และลิงชิมแปนซี
ยังได้ไม่เสร็จสมบูรณ์ การอ้างว่าคนกับลิงเหมือนกันมาก
จึงเป็นเรื่องเหลวไหล เพราะที่เราคล้ายกับลิงชิมแปนซีก็มี
แต่ที่ต่างกันก็มาก.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น