++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สำนักพุทธฯ จัดใหญ่วันอาสาฬหบูชา

สำนักพุทธศาสนาจัดใหญ่เทศกาลวันอาสาฬหบูชา ตักบาตรพระสงฆ์ 985 รูป
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมจัดเทศมหาชาติ วัดมหาธาตุ ปลุกจิตสำนึกเยาวชนร่วมเผยแพร่พุทธศาสนา

ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (14 ก.ค.) พระครูสถิต
บุญวัฒน์ คณะทำงานคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายกนก แสนประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนา นายนพรัตน์ เบญจวีฒนานันท์
รองผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา แถลงข่าวงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา โดยพระครูสถิตแถลงว่า
เป็นการจัดกิจกรรมพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์ ทั้งนี้ ในส่วนของคณะสงฆ์
กทม.จะได้มีการจัดงานที่วัดมหาธาตุ บริเวณศาลาการเปรียญ
ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดเทศมหาชาติ ที่ได้มีการจัดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่
5 พร้อมกันนี้จะได้มีการจัดนิทรรศการ ฉายวีดิทัศน์

ด้าน นายนพรัตน์กล่าวว่า
วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายพระพุทธบูชา
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยการมุ่งเน้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญวันพระพุทธศาสนา
เพื่อก่อให้เกิดกับประโยชน์กับตนเอง และเพื่อเป็นการแพร่หลายต่อไป
โดยแบ่งงานเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของภาครัฐ และในส่วนของคณะสงฆ์
โดยส่วนของคณะสงฆ์มีการจัดที่วัดมหาธาตุ

ขณะที่ ส่วนภูมิภาค คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร่วมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ขณะที่ในส่วนกลางจะมีการจัดที่พุทธมณฑล และกรุงเทพมหานคร
โดยทางกทม.รับไปดำเนินการ
ทั้งนี้ในส่วนของพุทธมณฑลเป็นการร่วมกันของทางภาครัฐ ส่วนราชการ
คณะสงฆ์ปริมณฑล จะได้มีการจัดงานรวมกันในระหว่างวันที่ 22-26
ก.ค.โดยกิจกรรมหลักๆ
จัดให้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชา ในวันที่
23และวันที่ 26 ก.ค. มีพระสงฆ์ 5,000 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์
และพุทธศาสนิกชนกว่า 5,000 คนมาร่วมในพิธี

ด้าน นายกนกกล่าวว่า ส่วนของพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยสำนักพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าภาพ โดยจะมีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 22-26
ก.ค. ช่วงเย็นของวันที่ 23 ก.ค.มีพิธีธรรมยาตรา
เจริญพระพุทธมนต์เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 26
ก.ค.พระสงฆ์ 985 รูปร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ขณะที่ในช่วงเย็นมีการเวียนเทียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น